• Beregning og numeriske analyser av samvirkebruer. 

      Demirovic, Anel; Sanden, Erlend Tomren (Master thesis, 2015)
      Bruer konstruert ved bruk av samvirke mellom stål og betong er av de mes brukte brutypene, spesielt for mellomlange spenn. Formålet med denne oppgaven er å undersøke ulike beregningsmetoder for denne typen konstruksjon. I ...