• Ære livet og godta døden 

      Bråten, Marianne Holm; Sandbu, Martine Drange; Ålrust, Martine Svingen (Bachelor thesis, 2019)
      Innledning: Ofte opplever sykepleieren å stå mellom de yrkesetiske retningslinjene og lovverket når status for gjenoppliving er uavklart. Pasienten, pårørende, legen og sykepleieren har ofte ulik oppfatning om vurdering ...