• Dialektgjenkjenning 

      Sandberg, Susanne Barkhald (Master thesis, 2012)
      Dette arbeidet har blitt utført med et mål om å utvikle et system for automatisk gjenkjenning av dialekter basert på akustisk modellering. Systemet ble utviklet ved bruk av Hidden Markov ToolKit (HTK), et samling av ferdige ...