• Engaging with New Ventures: Industrial Corporation Perspectives 

      Sandberg, Celine; Sundqvist, Sara (Master thesis, 2021)
      Dette er en kvalitativ studie som tar for seg samarbeid mellom etablerte industriselskaper og nyetablerte selskaper. Formålet med denne studien er å besvare hvordan etablerte aktører påvirkes til å enten delta eller avvise ...