• Barn og foreldre som sosiale aktører i møte med hjelpetjenester 

      Sandbæk, Mona (Doctoral thesis, 2002)
      Avhandlingens overordnede problemstillinger er Hva kan vi lære av å studere kompetanse, hverdagsliv og positive livshendelser hos barn som er brukere av velferdstjenester? På hvilken måte kan barna og foreldrenes erfaringer ...