• The Impact of Socially Responsible Criteria on Financial Performance 

      Sjøvold, Pauline J.; Sandaas, Einar T. (Master thesis, 2020)
      Denne masteroppgaven undersøker sammenhengen mellom ansvarlige investeringer og finansiell prestasjon. Fra tidligere finnes det flere studier innenfor emnefeltet, men forskerne har ikke funnet en entydig konklusjon. Oppgaven ...