• Modell for innføring av et ledelsessystem for informasjonssikkerhet 

      Sand, Simen; Ravna, Natalia; Rønning, Martin (Bachelor thesis, 2019)
      Formålet til denne forskningsrapporten er å analysere hvorvidt vår nåværende modell for innføring av et ISMS har blitt foreldet som følge av store fremskritt og endringer innen feltet, hvordan den nye personvernsforordningen ...