• Blir generasjon prestasjon syke av skolens krav? 

      Sand, Mariann Tokstad (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven har som hensikt å se på om det grunnlag for å si at elever kan bli syke av skolens krav. Dette er et tema som har pågått i media og som er viktig for lærere å få klarhet rundt med tanke på å ta vare på ...