• Multifysikk simulering av fysiske prosesser med ulike tidskonstanter 

      Samee, Saber (Master thesis, 2019)
      Reservoarsimuleringer kan være kostbare og tidkrevende da et typisk reservoar kan være i størrelsesorden av hundrevis av millioner kubikkmeter og produsere i flere tiår. I et forsøk på å redusere simuleringstiden samtidig ...