• Bachelor Thesis 

      Saltvik, Anna (Bachelor thesis, 2019)
      Oppgaven tar for seg hva den dominerende strategien for å oversette referanser til og navn på instutisjoner i Marekors fra norsk til engelsk er. Jeg har brukt Toury's three-phase methodology, og funnet at oversetteren ...