• Håndball og belastning 

      Salen, Anna Krohn (Bachelor thesis, 2019)
      Bakgrunn: Håndball er er fysisk og psykisk krevende idrett der mange utøvere opplever en høy totalbelastning. Forekomsten av belastningsskader er betraktet som relativt høy og belastningsproblematikken er ikke en ny debatt ...