• Foreldre som pårørende 

      Sagnes, Morten Grande; Skretting, Marianne (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan foreldre mestrer situasjonen når deres barn innlegges på sykehus med kreft. Metode: Systematisk litteraturstudie med åtte inkluderte forskningsartikler. Resultat: ...