• Skjærforbindelser i etasjeskiller av tre- og betongkomposittelementer 

      Muratshin, Dmitry; Sadat, Ramish; Svingen, Håvard (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikten med oppgaven er å finne den beste egnede skjærforbindelsen laget av massivtre i komposittelementer bestående av massivtre og betong med tanke på fasthetsegenskaper. Vi har testet 10 forskjellige elementer med ...