• Utforming av arbeidsstol for uformelle miljøer 

      Søvik, Marius Angell (Master thesis, 2018)
      BAKGRUNN Med fremveksten av millenniumsgenerasjonen bringes nye verdisett på banen, og arbeidsplassen er et av områdene i samfunnet som må møte dette. Kunnskapsøkonomien innbefatter en stadig større del av arbeidsstyrken, ...