• Does Physical Activity have an Impact on Sick Leave among Workers? 

      Sørum, Henrik Aale; Blikra, Sander (Bachelor thesis, 2024)
      Formål: Høyt sykefravær blant arbeidere kan presentere store samfunnsmessige og personlige utfordringer. Å være borte fra jobben forverrer arbeidernes livskvalitet og har sosioøkonomiske konsekvenser. Det er kjent at fysisk ...