• Helsepersonells erfaringer med endring av praksis i sykehjem 

      Storlien, Marit Helene Sund; Sørlie, Venke (Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Bakgrunn: Forskning på kvalitet i norske sykehjem viser at tross kompetansehevende tiltak gjennom flere år, møter endringsprosesser i sykehjem motstand. Det etterlyses systematiske utviklingsprogram for å bedre personalets ...