• Verdier Duality for Stable ∞-categories 

      Sørli, Preben Hast (Master thesis, 2023)
      Vi beviser Luries ∞-kategoriske versjon av Verdier-dualitet. For å oppnå dette introduserer vi ∞-kategorier og noen viktige resultat og konstruksjoner. Mer spesifikt, så introduserer vi grenser og kogrenser og presenterer ...