• Effektstudie ved bruk av GPS til personer med demens 

      Sørli, Anne Synnøve (Master thesis, 2013)
      NORSK: Den demografiske utviklingen i Norge vil føre til en betydelig økning i antall eldre frem mot år 2050. Samtidig vil det bli en nedgang i antall personer i yrkesaktiv alder. Dette vil gjøre det utfordrende å få tak ...