• En sammenlikning av buekonstruksjoner i haller 

   Reshid, Karzan; Slaatsveen, Kenneth; Sørensen, Sindre Tollan (Bachelor thesis, 2016-09-27)
   Denne studien omhandler en sammenlikning av bueformede tre- og stålkonstruksjoner, med den hensikt å kartlegge de miljøpåkjenningene som medfølger, samt økonomiske forhold og energikrav. Med bakgrunn i de miljø- og ...
  • Sammenlikning av analyseprogrammer og beregningsmodeller for temperatur- og tidsavhengige deformasjoner 

   Sørensen, Sindre Tollan; Ravnås, Henning (Master thesis, 2018)
   Målet med denne oppgaven har vært å lære mer om effektene som kan skape deformasjonsproblematikk i fritt-frambygg (FFB) bruer, med spesielt vekt på kryp, svinn og temperatur. Oppgaven tar utgangspunkt i Dolmsundbrua, som ...