• Å være mor - En utstillingssamtale på kunstmuseet om moderskap 

      Sørensen, Marianne (Master thesis, 2017)
      Masteroppgaven belyser hvordan kunsterfaring og kunstsamtale kan bidra til voksne menneskers gjenkjennelse, erkjennelse og identitet. I samarbeid med Trondheim kunstmuseum ble en barselgruppe invitert til utstillingssamtale ...