• Mellom barken og veden 

      Sørensen, Anne Margrethe (Master thesis, 2019)
      Melding til Stortinget 29 sier noe om utfordringene og mulighetene knyttet til morgendagens omsorg og at dette vil kreve økt kompetanse på innovasjon, metodekunnskap og innovasjonsledelse. Enkelte kan hevde at de mest ...