• Omkreft.no - En informasjonsnettside for familier med et kreftsykt barn 

      Søreide, Inga Nedrebø (Master thesis, 2018)
      Rapporten består av 11 kapitler, ikke inkludert starten av rapporten som tar for seg innledningen. De to første kapitlene «Introduksjon» og «Metode» beskriver bakgrunnen for prosjektet og måten jeg har tilnærmet seg oppgaven ...