• Bør 16-åringer ha stemmerett? 

      Sørby, Birgitte Bjerkestrand (Master thesis, 2023)
      I denne oppgaven er det tatt i bruk kvalitativ ideanalyse som metode, for å kunne un-dersøke hvilken stilling de politiske partiene tok til 16-årig stemmerett i forhold til de-mokratitradisjon og ideologiske posisjon. Dette ...