• Livsmestring står i fare for å bli enda en ting de unge skal mestre 

      Sørbøen, Ingri (Bachelor thesis, 2019)
      Livsmestring skal inn i den norske læreplanen som fornyelse av Kunnskapsløftet i 2020, som ett av tre tverrfaglige temaer. Målet med denne oppgaven er å se på hvordan livsmestringsfag i skolen kan ha en påvirkning på den ...