• Familier til barn med funksjonsnnedsettelser 

      Søraunet, Silje Mari (Bachelor thesis, 2019)
      Bakgrunn: Stortingsmeldingen om ‘nedbyggingen av funksjonshemmende barrierer’ som kom i 2002-2003 satte i større grad søkelys på at tjenester til barn med funksjonsnedsettelser skulle rettes mot familiene deres, og ikke ...