• Stability of Pipe Walls for Supporting Excavation in Cohesive Material 

      Sønsterud, Kevin Peter Cruz (Master thesis, 2021)
      En rørvegg er en anleggsteknisk god løsning, den er tilpasningsdyktig, og rask og enkel å gjennomføre med lite omfattende byggetrinn og uten behov for betydelig rigging. Rørene kan bores rett gjennom harde lag bestående ...