• Sammenligning av ulike droner basert på nøyaktighet og arbeidsflyt 

      Ommedal, Kjetil Strand; Søndenaa, Rasmus; Nazari, Phiroz Alee (Bachelor thesis, 2019)
      Fotogrammetri med drone blir stadig mer vanlig til landmålingsoppgaver. Hvilket resultat kan man oppnå med denne type kartlegging sett opp mot absolutt nøyaktighet? Vår problemstilling er å teste to droner og sammenligne ...