• Godsoverføring fra vei til sjø 

      Svartemyr, Inger Johanne; Sømhovd, Sunniva Meijer; Røberg, Astrid Ullenes (Bachelor thesis, 2022)
      Kystverkets, «Tilskuddsordning til nærskipsfarten», har som hensikt å gi støtte til oppstart av nye godsruter i nærskipsfarten, for å bidra til Norges målsetning om 30% godsoverføring fra vei til sjø og bane innen 2030. ...