• Elevmedvirkning i ungdomsskolen - sett fra lærerperspektivet 

      Sølvberg, Karin; Brennholm, Sissel T. P. (Master thesis, 2014)
      Bakgrunn, tema og formål: Bakgrunnen for denne masteroppgaven er å få bedre innsikt i hvordan læreren kan ha betydning for elevenes læring. Vårt fokus er elevmedvirkning i ungdomsskolen. Følgende problemstilling er valgt: ...