• Passion, grit, and mindset among female football players in Norway 

      Søhus, Silje (Master thesis, 2021)
      Historisk sett har kvinner innenfor idrett blitt marginalisert og gitt lite oppmerksomhet sammenliknet med menn. Majoriteten av litteratur om sport og faktorer som påvirker prestasjoner i sportslige kontekster består av ...