• Flere flyktninger bosatt raskere - Hvordan fikk kommunene det til? 

      Søholt, Susanne; Nygaard, Marit; Støa, Eli; Hauge, Åshild Lappegard (NIBR-rapport;, Research report, 2018)
      Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Husbanken og IMDI for å undersøke hvordan kommunene klarte å bosette mange flere flyktninger 2015-2016, og endatil raskere. Resultatene bygger på en kombinasjon av registerdata, ...