• Selvbestemmelse hos personer med demens 

      Søfteland, Cathrine (Bachelor thesis, 2019)
      Sammendrag Bakgrunn: I Norge har rundt 80% av beboere på sykehjem demenssykdom. På grunn av deres kognitive svikt vil ikke personer med demens ha mulighet til å bestemme over seg selv til en hver tid, og er ekstra utsatt ...