• Redusert brystkreftdødelighet med offentlig mammografiscreening? 

      Tømte, Trude; Sætre, Anja Therese Westen (Bachelor thesis, 2011)
      NORSK: Bakgrunn for oppgaven: Det offentlige mammografiprogrammet har pågått i mange år i både Norge, Sverige og Danmark. For at mammografiprogrammet skulle ha noen nytteeffekt, måtte dødeligheten reduseres med 30 %. ...