• Membrane damage and inflammasome activation during Mtb infection 

   Sætra, Ragnhild Sofie Ragnhildstveit (Master thesis, 2019)
   Tuberkulose, som forårsakes av Mycobacterium tuberculosis (Mtb), er et globalt helseproblem, og økt forståelse av de molekylære mekanismene bak Mtb-infeksjon er viktig. På enkeltcellenivå kan Mtb-infeksjon føre til aktivering ...
  • Plasma membrane damage causes NLRP3 activation and pyroptosis during Mycobacterium tuberculosis infection 

   Beckwith, Kai Sandvold; Beckwith, Marianne Sandvold; Ullmann, Sindre; Sætra, Ragnhild Sofie Ragnhildstveit; Kim, Haelin; Marstad, Anne; Åsberg, Signe Elisabeth; Strand, Trine Aakvik; Haug, Markus; Niederweis, Michael; Stenmark, Harald Alfred; Flo, Trude Helen (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Mycobacterium tuberculosis is a global health problem in part as a result of extensive cytotoxicity caused by the infection. Here, we show how M. tuberculosis causes caspase-1/NLRP3/gasdermin D-mediated pyroptosis of human ...