• Langtidsdeformasjoner av fritt frambygg‐bruer 

      Eide, Ole Ivar Stakvik; Sætra, Øyvind (Master thesis, 2011)
      Denne masteroppgavens hovedhensikt er en realistisk modellering av Austevollsbrua i elementmetodeprogrammetDiana. Austevollsbrua er en fritt frambygg-bru som ligger i Austevoll kommunei Hordaland. Den totale lengden på ...