• Trygg bolig - en nødvendighet for brukere med ROP - lidelser 

      Sæthre Gullichsen, Monica Cecilie (Bachelor thesis, 2020)
      Introduksjon: Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 var en statlig satsing for å styrke og forbedre det kommunale tilbudet til personer med psykiske lidelser. Mange kommuner benyttet de økonomiske midlene fra ...