• Berekningsmetodar for spennarmerte betongbruer 

      Sæther, Leif-Kristian (Master thesis, 2014)
      Rapporten tek for seg berekningsmetodar for spennarmerte betongbruer. Utgangspunktet er teikningar av Sagbakken bru gitt av Statens vegvesen. Ho ligg langs Riksveg 23 i Røyken kommune, og blei prosjektert på slutten av ...