• Skoleledelse og pedagogisk entreprenørskap 

      Sæther, Heidi Reitås (Master thesis, 2020)
      I denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvordan min rolle som skoleleder kan bidra til at pedagogisk entreprenørskap etablerer seg som en del av skolens praksis. Dette er relevant og av direkte betydning for min daglige ...