• Kodeteori i et historisk perspektiv 

      Sæth, Brage (Master thesis, 2016)
      For tiden er det ikke stor framgang i utviklingen av kodeteori. Hver nye kode som blir utviklet er eventuelt bare marginalt bedre enn de gamle. Denne oppgaven gir en oversikt for kodeteoriens utvikling over tre kapitler. ...