• Prosjekteringsledelse i totalentrepriser 

      Sætermoen, Vegard (Master thesis, 2011)
      En rapport til Byggekostnadsprogrammet fra 2010 hevder at funksjonen prosjekteringsledelse lenge har vært en undervurdert ledelsesfunksjon i prosjekter. Rapporten påpeker at ledelse og planlegging av prosjektering betyr ...