• Mellom mestring og usikkerhet 

   Paverani, Veronica (Master thesis, 2019)
   Temaet for denne masteroppgaven er integrering av innvandrere og problemstillingen lyder i den forbindelsen som følger: hvordan erfarer butikkmedarbeidere med innvandrerbakgrunn integrering? Jeg har valgt å forske på ...
  • NEGOTIATING BELONGING AS 'IDEAL MIGRANTS': An Ethnographic Study of Skilled Migration from Venezuela to Canada 

   Sætermo, Turid Fånes (Doctoral theses at NTNU;2016:308, Doctoral thesis, 2016)
   This dissertation explores skilled migrants' negotiations of belonging, home and identity at the interface between personal life projects and the structural conditions of migration. Its overall aim is to extend our ...
  • Religiøs tildekking i en norsk kontekst 

   Amanda Isabell Valdes (Master thesis, 2019)
   Målet med denne oppgaven er å undersøke hvordan muslimske kvinner med religiøse hodeplagg fortolkes av sentrale aktører i norske mediedebatter og hvilke forståelsesmåter som kommer til uttrykk i disse fortolkningene. ...