• Vurdering og analyse av tre nøkkelfunn basert på etablerte teorier 

      Sæterkvist, Linn Charlotte (Bachelor thesis, 2024)
      Denne oppgaven utforsker nøklers betydning og funksjon ut fra arkeologiske kontekster i Norge, ved å ta utgangspunkt i tre ulike nøkkelfunn. Teksten kartlegger hvordan nøklene kan tolkes og hvordan de gir innsikt i utvikling ...