• Utfordringer i mellomlederrollen: krav og forventninger 

      Gulbrandsen, Fredrik Sollihagen; Sæteren, Hans Olav Hagaseth (Bachelor thesis, 2012)
      NORSK: Målet med denne oppgaven har vært å kartlegge betydningen til mellomlederrollen. Vi har vært ute etter å finne sentrale utfordringer knyttet til denne rollen, spesielt med tanke på motstridende krav og forventninger ...