• Areal – et utfordrende begrep 

      Sæterøy, Stig Ove (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven tar opp problemstillingen: «Hvilke utfordringer har lærere rundt undervisning av areal?» Som kommer fra hvordan arealbegrepet er vanskeligere for elever å forstå enn lengde og volum. Oppgaven drøfter ...