• Organisering av utdanningsval - mellom politikk og praksis 

      Sæterøy, Håkon (Master thesis, 2019)
      Opplæringslova (1998), forskrift til opplæringslova (2006) og Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006) gir føringar for korleis ein skal utføre yrkes- og utdanningsrådgjevinga i skulen. Det blir også lagt opp til at skulen ...