• Testing av snorkel for Coandainntak 

      Sæten, Niklas Kovanen (Master thesis, 2016)
      Denne oppgaven er en studie på en snorkel laget for et Coandainntak. Coandainntaket viser seg å fungere bra med tanke på selvrensing, men det er utsatt for blokkering av is som legger seg på inntaket. Hallbjørn Brekke i ...