• Valg av naturlig kjølemedium i ishall 

      Leth-Olsen, Jomar Mandal; Sæten, Anders (Bachelor thesis, 2020)
      Denne oppgaven omhandler valg av naturlig kjølemedium i ishall av liten størrelse. Det er opparbeidet en varmeprofil for Bugården ishall og videre analysert potensialet for varmegjennvinning for ved bruk av CO2 og ammoniakk ...