• Fritt glimmers innvirkning på asfaltens egenskaper 

      Sælen, Pernille (Master thesis, 2012)
      Tilfeller har oppstått hvor asfaltdekker med glimmerrikt tilslag har fått skader etter kort tid. Denne oppgavens formål er å belyse problemer og konsekvenser av høyt glimmerinnhold i fillerfraksjonen i tilslaget brukt i ...