• Pars erfaringer ved ufrivillig barnløshet 

      Sæbønes, Marthe Storborg (Bachelor thesis, 2018)
      Hensikt: Hensikten med oppgaven var å belyse pars erfaringer ved ufrivillig barnløshet. Metode: En systematisk litteraturstudie basert på åtte kvalitative og to kvantitative forskningsartikler. Artiklene ble analysert ...