• Snow measurements with drones 

      Rynning, Erik Kleiven (Master thesis, 2019)
      Snømåling med drone ved bruk av fotogrammetri for å lage 3D modellar av eit område er ein ny teknologi som kan vere veldig nyttig for vasskraftselskap for å berekne snømagasin. Med det kan vasskraftselskapa finne forventa ...